OtázKy a odpovědi

 

Kdo je MITTRADE s.r.o.?

Společnost MITTRADE s.r.o. , původně RIGHT POWER SERVICES, je společnost poskytující kompletní portfolio telekomunikačních služeb na platformě virtuálního operátora MVNO, komerčních SMS bran a dalších.

Kdo je Virtuální operátor MITTRADE - MVNO

Virtuální operátor MITTRADE je operátor, který má platnou licenci od Českého telekomunikačního úřadu na poskytování telekomunikačních služeb, avšak nevlastní licenci ani na jednu ze tří existujících licencí pro provozování mobilních sítí. Přístup k potřebné mobilní síti a telekomunikační infrastruktuře si tak musí zajistit pronájmem od jiného plnohodnotného mobilního operátora. Po pečlivém zvážení všech okolností jsme se rozhodli k využívání mobilní sítě společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s.

Proč si pro volání/SMS zvolit právě MITTRADE?

Jsme flexibilní, rychlí a pro zákaznicky orientováni. Naše online Samoobsluha umožňuje zákazníkům neustále kontrolovat své výdaje, zvyšovat, snižovat měsíčně výši svého tarifu dle vlastní potřeby a to tak jak to pro něj bude nejvýhodnější. To vše bez nutnosti dlouhodobých závazků a s výpovědní lhůtou pouze 1 měsíc. 

Mohu využít volání zdarma pro rodinu/firmu v rámci MITTRADE?

ANO, v rámci rodiny/firmy volá zdarma to číslo, na kterém je aktivován zakoupený balíček.

Platí se poplatek za aktivaci telefonního čísla?

Aktivační poplatek je symbolických 25 kč/SIM a slouží primárně k alespoň částečnému pokrytí nákladů na poštovné a další iniciální náklady. Pro Tarif je dále účtována vratná záloha 100kč/SIM. Tuto zavádíme neradi, ale zkušenosti s některými nepoctivými zákazníky nejsou ojedinělé a nechceme být nuceni ztráty kompenzovat na úkor zákazníků poctivých (těm je záloha samozřejmě vrácena po 6-ti měsících).

Je možné si u vás vybrat nové telefonní číslo?

Samozřejmě, máme pro Vás přichystána velice hezká telefonní čísla, která si můžete vybrat při přípravě nebo podpisu smlouvy. Tato služba je ZDARMA.

Mohu si ponechat své telefonní číslo a přejít s ním k MITTRADE?

Přenos telefonního čísla trvá pouhé 4 dny. Zde naleznete jednoduchý návod, jak převést Vaše telefonní číslo k nám:

1/ Vyberte si tarif a podepište smlouvu.

2/ Podejte výpověď u operátora, kterého opouštíte. Zvolte si datum přenosu, a předejte je poskytovateli, od kterého odcházíte.

3/ Od opouštěného operátora získáte po potvrzení podání platné výpovědi ČVOP
– číslo výpovědi opouštěného poskytovatele. Jedná se o čtrnáctimístné číslo, které slouží jako číslo pro přenos. Toto je platné 60 dní od data jeho vygenerování.

4/ ČVOP předejte s dohodnutým/požadovaným datem přenosu nám.
My následně zašleme opouštěnému poskytovateli služeb objednávku na přenos Vašeho čísla. Ten provede autorizaci našeho požadavku, číslo se zapíše do Centrální databáze přenesených čísel opouštěným i přejímajícím síťovým operátorem. K přenosu dochází v nočních hodinách. V průběhu přenosu telefonního čísla může být Vaše SIM karta krátkodobě nedostupná. Doba, po kterou číslo nefunguje, nesmí být delší než 6 hodin, zpravidla je však výrazně kratší. O průběhu přenosu budete informováni.

5/ Zahájení účtování služeb.
Ode dne dokončení přenosu Vašeho telefonního čísla Vám začneme účtovat služby, které jste u nás vybrali. První faktura Vám bude k dispozici v naší SAMOOBSLUZE dle stanoveného zúčtovacího období. Na první faktuře Vám budeme účtovat služby jen za to období, kdy budete již našim klientem, tzn. částka bude poměrná.

Kde si mohu Vaše služby pořídit?

Jednoduše na stránkách www.mittel.cz. K dispozici je i telefonní linka +420 797 990 517

Co budu potřebovat k pořízení tarifu?

Postup je opravdu velice jednoduchý. Zavolejte nám nebo napište a vyčkejte kontaktu našich pracovníků. Tito Vám se vším ochotně pomohou a to až do okamžiku uskutečnění prvního volání. Stejný servis Vám budeme poskytovat pochopitelně i nadále.

Budou se převádět nevyužité minuty/SMS/data do dalšího měsíce?

Nevyužité jednotky v rámci tarifu se převádět do dalšího období nebudou. V rámci flexibility a optimalizace služeb máte možnost k 1. následujícího měsíce změnit svůj tarif dle Vašich potřeb a požadovaných služeb.

Jsou počítány do volných minut všechny SMS a hovory?

Ne, nejsou. Do volných minut nejsou započteny infolinky, prémiové linky a další obdobné nestandardní služby, stejně jako nejsou započteny DMS, Premium SMS, aj.

Mohu využívat služeb prémiových hlasových linek nebo prémiových SMS?

ANO, ale ne všechny, které jsou na trhu dostupné. Z našich dlouholetých zkušeností na telekomunikačním trhu jsme povolili využívání bezpečných linek a SMS, jako jsou například 902 pro úhradu parkování, jízdného atd. a DMS. Tyto služby jsou považovány za bezpečné a více se o těchto můžete dočíst na adrese http://www.platmobilem.cz. Další linky jsme vědomě znepřístupnili. V případě potřeby zpřístupnění těchto služeb je toto na základě individuální dohody možné, je však třeba počítat s požadavkem dostatečné finanční jistiny ze strany zákazníka.

Mohu změnit svůj současný tarif?

U hlasového tarifu je vzhledem k existenci volných minut a bonusů toto možné k prvnímu dni následujícího měsíce a změnu jako takovou Vám provede náš operátor na telefonní lince 840 66 66 66. Datový tarif lze změnit v rámci Vám dostupné samoobsluhy. Je však třeba brát na zřetel, že datový tarif je hrazen paušálně na celý měsíc.

Jaké jsou omezení u předplacených karet?

Vzhledem k problematice a možnosti zneužití předplacených karet, je jejich používání omezeno několika bezpečnostními limity. Minimální částka jednorázového dobití je 200 Kč, přičemž minimální dobíjená částka za půl roku je 300 Kč. Minimální hladina kreditu pro uskutečnění odchozího volání, v našem případě 30kč. Po podkročení tohoto zůstatku dojde k automatickému zablokování odchozích služeb (příchozí služby budou i nadále dostupné). Pokud nedojde v průběhu následujících 30-ti dnech k dobití kreditu, dojde k automatické blokaci všech služeb a SIM. Informaci o hladině kreditu v blízkosti tohoto pásma budete pravidelně dostávat na Vámi uvedený kontaktní email.

Mohu zrušit hlásku o volání mimo síť MITTRADE?

Hláska na volání mimo síť MITTRADE by měla být deaktivována vzhledem k tomu, že u nás nerozlišujeme terminaci volání a tím Vám odpadají starosti se zjišťováním, kdo je v jaké síti.

Jak si mohu aktivovat/deaktivovat na svém čísle roamingové volání?

Podmínky pro aktivaci roamingového volání se liší dle Vámi využívané služby:

TARIF – máte automaticky aktivován baliček roamingového volání Happy holiday. Je třeba však dobře rozvážit jak moc a kam budu telefonovat, případně využívat data a to tak, aby byl dostačující limit na útratu SIM, který je ve výchozím stavu nastaven na 1 500kč/měsíc. Pokud jej potřebujete navýšit nebo pro jiné případy zase snížit, kontaktujte naši zákaznickou linku +420 797 990 517. Úplné vypnutí roamingu je možné přes SAMOOBSLUHU a toto doporučujeme zejména v případech, kdy se pohybujete v rámci např. příhraniční oblasti, kde je možné automatické přihlášení se na zahraničního operátora a to bez Vašeho vědomí.

PŘEDPLACENÁ KARTA – pro předplacenou kartu je situace poněkud složitější a to zejména s ohledem na bezpečnost financí jak zákazníka, tak naší. Vzhledem k ne zrovna ojedinělým krádežím telefonů je ve spojitosti s poměrně jednoduchým zneužitím předplacené karty v zahraničí stanovena následující ochrana zákazníka, ale i operátora. Jednotlivé úrovně roamingových služeb, tedy základní nastavení pro Happy holiday země je aktivováno automaticky po překročení zůstatku kreditu ve výši 1 000kč. Při podkročení této částky je opětovně automaticky roamingové volání deaktivováno. Je tedy nutné si předem dobře rozmyslet, kolik bych chtěl v roamingu provolat a o tuto částku dobít více. Pro další roamingové zóny dojde k automatické aktivaci a deaktivaci na zůstatku kreditu ve výši 1 500kč. Není-li Vám princip jasný, neváhejte se obrátit s dotazem na našeho operátora na naši zákaznické lince +420 797 990 517. Věřte, že tato „komplikace“ je implementována jako reakce na dřívější případy zneužití telefonu zákazníků v zahraničí.

Země v rámci ZÓNY 1 - země EU + země patřící do EEA

Země v rámci ZÓNY 2 - Evropské země mimo EU a EEA + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína

Země v rámci ZÓNY 3 - zbytek světa

Jak lze aktivovat internet v mobilu /jaké typy internetu máte?

Vše je uvedeno v záložce Internet, ale pro jednoduchost jsou možnosti následující:

 1. Platba dle skutečně přenesené kapacity dat a to v granularitě 100kB.
 2. Paušální platba za predikovaný objem dat, kdy po přečerpání dojde k aplikaci FUP restrikce (výrazné zpomalení).
 3. Speciální vysokokapacitní balíčky určené pro tablety, notebooky a jiná zařízení bez hlasového provozu. Hlasový provoz je protyto paušální datové tarify automaticky předem blokován.

Lze využít datový tarif i pro PŘEDPLACENOU KARTU?

Ano, toto je samozřejmě možné. Platba za datový tarif Vám bude automaticky stržena první den v měsíci. Pokud nebude zůstatek kreditu pro tuto platbu dostačující, dojde k deaktivaci internetu. Přesto doporučujeme kontrolovat dostatečný zůstatek na účtu a počítat s touto srážkou. S ohledem existenci také dalších omezení pro předplacené karty Vám však doporučujeme v případě potřeby internetu v mobilu změnit předplacenou kartu na alespoň základní tarif.

Jak lze aktivovat/deaktivovat hlasovou schránku?

Nová SIM má automaticky nastaveno zrušení přesměrování hovorů do hlasové schránky. V případě aktivace/deaktivace využijte našich operátorů na zákaznické lince +420 797 990 517.

Mohu si nastavit limit na měsíční útratu pro moji SIM?

V rámci všech SIM MITTRADEje možno nastavit maximální výši útraty za kalendářní měsíc. Limit je automaticky přednastaven na 1 500kč a změna je možná přes naši zákaznickou linku +420 797 990 517. Dovolujeme si upozornit, že k zablokování odchozích služeb může dojít i po překročení nastavené částky a to zejména vzhledem k některým technickým limitům bezpečnostního systému (překročení v průběhu probíhajícího hovoru, roamingové služby se zpožděním vyúčtování roamingovým partnerem, atd.).

Jak mohu zaplatit fakturu?

Online bankovním převodem: Okamžitá platba z Vašeho internetového bankovnictví bez nutnosti vyplňování platebního příkazu.

Poštovní poukázkou na poště: Na kterékoliv pobočce České pošty, poukázkou typu A. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol a číslo účtu příjemce.

Inkasem: Pro zřízení inkasa je nutné Vaše svolení k inkasu z Vašeho bankovního účtu. Většina bank dnes umožňuje zřízení přes internetové bankovnictví. Variabilní symbol v tomto případě neuvádíte. Nastavení inkasního limitu si každý zákazník nastavuje sám (doporučuje se vždy dát finanční limit vyšší).

Kdy a jak obdržím fakturu?

Fakturu obdržíte na Váš emailový účet, který máte uvedený jako aktuální, obvykle do 5-tého dne v měsíci. Všechny faktury také naleznete v naší SAMOOBSLUZE na www.mittel.cz. Pokud jste si zvolili zasílání faktur a vyúčtování poštou (zpoplatněno), přijde Vám vyúčtování a faktura až do Vaší schránky na aktuální adresu, kterou jste nám sdělili. Tady dochází k pochopitelnému zpoždění spedicí a doručením, ze zkušeností 1-3 dny.

Jak se dozvím, že platba byla v pořádku uhrazena?

Vše se dá jednoduše zkontrolovat v SAMOOBSLUZE na stránkách www.MITTRADE.cz, kde bude vypsáno datum přijetí Vaší platby.

Jak se dozvím, že platba v pořádku nepřišla?

V SAMOOBSLUZE na stránkách www.MITTRADE.cz nebude v době splatnosti Vaše platba evidována.

Doporučíme si překontrolovat v internetovém bankovnictví, v bance, na poště zda platba v pořádku odešla. Důležité je si zkontrolovat zda bylo dobře zadáno číslo účtu naší společnosti, správně vypsán variabilní symbol a příslušná částka. Pokud zjistíte, že z Vaší strany platba proběhla úspěšně, neváhejte a určitě nás kontaktujte na telefonní lince 797 990 517.

Kam se mohu obrátit, v případě, že budu potřebovat poradit?

Spoustu parametrů a důležitých dat si můžete nastavit sami ve Vám dostupné SAMOOBSLUZE. V případě, že si nejste jisti správností změny, její funkcí nebo jste některou z funkcí nenalezli, neváhejte kontaktovat na telefonní lince 797 990 517 nebo nám napište email.

Jaké kroky mám podniknout v případě odcizení telefonu/simky?

Nejdůležitější ze všeho je blokace. Kartu SIM si můžete sami zablokovat v SAMOOBSLUZE. Nebo kontaktovat operátora na lince +420 797 990 517, který Vaší SIM rovnou zablokuje. Aby z ní nebylo možné volat. Samozřejmě se postaráme, aby Vám nová SIM se stejným telefonním číslem přišla obratem na Vámi uvedenou adresu.

Co dělat, když mi nefunguje zasílání SMS/MMS?

SMS - U některých typů starších telefonů je potřeba nastavit Středisko zpráv, abyste mohli posílat SMS. U novějších typů telefonů je vše přednastaveno.

 1. V menu stačí vybrat položku Zprávy
 2. Textové zprávy.
 3. Nastavení.
 4. Středisko zpráv.
 5. Zadejte číslo +420 603 052 000 a potvrdit
 6. Typ odchozí zprávy nastavte na Text
 7. Dobu platnosti zprávy nastavte na maximum (tj. 3 dny)

MMS - Nové telefony by měli mít po vložení SIM pro odesílání a příjem MMS již nakonfigurován. V případě starších typů telefonů je vypsán následující postup. Hlavně se ujistěte, že váš mobil podporuje příjem a odesílání MMS.

Parametr: Hodnota

Název nastavení: MMS TMCZ

Domovská stránka: http://mms adresa

APN: mms.t-mobile.cz

IP adresa: 010.000.000.010

Jméno uživatele: MMS

Heslo: MMS

Datový nosič: GPRS

Pokud si objednám pod svým jménem více SIM, budu z toho mít nějakou výhodu?

 1. Samozřejmě, že ano. Naši klienti jsou odměňování formou:
 2. volných minut na víc a to od 3 a více SIM na smlouvu
 3. jednorázová odměna za doporučení a to pokud nám nově příchozí zákazník potvrdí Váš podíl na jeho příchodu a využívání služeb MITTRADE.

Kolik stojí VOLÁNÍ/SMS v zahraničí?

Ceny za volání a SMS se odvíjí podle toho, z jaké Země chcete volat. Každá Země je zařazena podle určitých zón. Veškeré rozdělení zemí podle určitých zón můžete vyhledat v ceníku, sekce roaming.

Jakým způsobem se účtují provolané minuty?

Tarifikace se liší dle použitého ceníku. Tarifikace 60 + 30 znamená, že při volání se započítá první celá minuta, poté po půl minutě nebo 60+1 započítá první celá minuta, poté pojednotlivých sekundách.

Volání na zákaznickou linku je zdarma?

Volání na zákaznickou linku +420 797 990 517 není zdarma. Cena volání je dána ceníkem dalších národních služeb.

Je možné kontrolovat výši provolané částky u svých dětí?

Ano, lze nastavit limit na měsíční útratu pro každou SIM. Výchozí nastavení je 1 500 Kč. Výši limitu nastavuje majitel, pod kterým jsou telefonní čísla vedená (vše se dá zřídit na naší zákaznické lince +420 797 990 517.

Budu potřebovat heslo pro komunikaci s Vámi?

Ano, v rámci Samoobsluhy si zadáte své heslo, které budete používat pro komunikaci s operátorem.

Co mám dělat při zablokování odchozích služeb?

Doporučujeme kontaktovat zákaznickou linku +420 797 990 517. Operátor vše ověří, sdělí Vám, v čem nastala chyba a jak je třeba dále postupovat.

Kde najdu Všeobecné obchodní podmínky?

Všeobecné obchodní podmínky naleznete v sekci Dokumenty ke stažení, která je zápatím našich webových stránek www.MITTRADE.cz.  

MITTRADE s.r.o.
Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 271 09 755
Spisová zn.: C 29385 vedená u Městského soudu v Ostravě

Kontakty:
obchod@mittel.cz - ve věcech obchodních a smluvních
fakturace@mittel.cz - ve věcech fakturačních a finančních
podpora@mittel.cz - technické dotazy

Provozovna:
Pohraniční 16
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

© 2023 mittel - všechna práva vyhrazena.  |  i-servis.cz   |  Přihlásit   |  Nová registrace